uszkodzony samochód

Ubezpieczenie od żywiołów

Szkody spowodowane przez katastrofy żywiołowe, mogą być bardzo duże. W Polsce najczęstszą przyczyną strat są wichury oraz powodzie. Warto więc zabezpieczyć się na przyszłość inwestując w ubezpieczenie od żywiołów. Tym sposobem, można liczyć na odszkodowanie, które pomoże w likwidacji szkód.

 

Co to jest ubezpieczenie od żywiołów?

Ubezpieczalnie oferują wiele rodzajów polis. Jednym z nich jest ubezpieczenie od żywiołów. Taki rodzaj chroni mienie przed zdarzeniami losowymi takimi jak: pożar, powódź, gradobicia czy też huragan. Ilość żywiołów może być znacznie większa, co określają indywidualnie ubezpieczalnie. Warto więc dokładnie przyjrzeć się ofertom firm.

Zabezpieczyć w ten sposób można swoje miejsce zamieszkania, jak również zawarte w nim mienie.

 

Warunki ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych? 

Analizując ogólne warunki ubezpieczenia poszczególnych firm, można zauważyć, że polisy te, są bardzo do siebie zbliżone. Co oferują ubezpieczalnie:

  • Ubezpieczenie na swój lub cudzy rachunek – ubezpieczyć można nie tylko swoje mienie, lecz również osoby trzeciej.
  • Przedmiot i miejsce ubezpieczenia – Należy określić które budowle czy też mienie ruchome chce się ubezpieczyć.
  • Zakres ubezpieczeniaFirmy ubezpieczeniowe często posiadają dwa warianty: podstawowy oraz rozszerzony. Różnią się ilością objętych ubezpieczeniem klęsk żywiołowych.
  • Okres ubezpieczenia – ubezpieczenie wykupywane jest na określony czas, najczęściej na rok.
  • Suma ubezpieczenia –składka ubezpieczeniowa uzależniona jest od wartości ubezpieczanego mienia.
  • Określenie szkody i wysokości odszkodowania – wysokość szkody to kwota, która jest wystarczająca, by pokryć straty i przywrócić uprzedni stan ubezpieczonego mienia.
  • Wypłata odszkodowania – Odszkodowanie najczęściej jest wypłacane nie później niż 30 dni.

 

Ubezpieczalnie określają również mienie, które nie podlega ubezpieczeniu. Należy również pamiętać, że ubezpieczalnie mogą odmówić wydania polisy. Kiedy tak się dzieje? Najczęściej jest to w przypadku ubezpieczenia od powodzi, gdy budynki znajdują się na terenach zalewowych.

 

Dlaczego warto się ubezpieczyć?

Ludzie często rezygnują z ubezpieczenia, by zaoszczędzić pieniądze. Jednak kwota ta, w ogólnym rozrachunku, wcale nie jest duża. Roczny wydatek wynosi zaledwie kilkaset złotych, które w razie katastrofy uratują domowy budżet. Ubezpieczenie samochodu czy domu to zabezpieczenie przyszłości zarówno swojej jak i rodziny. Pieniądze z ubezpieczenia są wypłacane dosyć szybko, co znaczenie przyspieszy rozpoczęcie naprawy szkód. Warto więc zainwestować trochę pieniędzy i cieszyć się spokojnym snem.

 

Dagmara Pietrzak